Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:
Společnost Kinet s.r.o.,
se sídlem V Lukách 253, 267 01 Králův Dvůr,
IČ 27651177, DIČ CZ27651177
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 121641

Kontaktní údaje správce osobních údajů:
Adresa pro doručování: V Lukách 253, 267 01 Králův Dvůr
Telefonní číslo: +420 311 000 311
Kontaktní e-mail: osobniudaje@kinet.cz

1. Správce osobních údajů uchovává následující osobní údaje klientů, kterým poskytuje služby v oblasti IT: 

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • firmu, IČ, DIČ, adresu firmy
 • telefonní číslo
 • komunikaci, informace a podklady, které klient v rámci poskytování služeb správci poskytne,

v souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj může zpracovávat i tento zpracovatel:

 • Ing. Pavlína Soprová, IČ 88088634
 • České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 6 – Břevnov, Skokanská 2117/1 PSČ 169 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 16505, IČO: 24738875
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv odhlásit zasláním e-mailu na adresu info@kinet.cz.

4. Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy správce nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které je možné prostřednictvím webového prohlížeče uložit do počítače, tabletu či telefonu návštěvníka. Slouží k uchování informací o preferencích a aktivitách na daných webových stránkách, a pomáhají tak výrazně zlepšit uživatelský komfort. Při opakované návštěvě se tyto informace odesílají zpět na webový server a umožňují tak poskytnout návštěvníkovi relevantní obsah a provozovali zpětnou vazbu ke zlepšení služeb.

Cookies využívá drtivá většina webových stránek a neslouží k získávání citlivých osobních údajů nebo k identifikaci konkrétní osoby. Uplatnění cookies je široké – od ukládání osobních nastavení jako je třeba preferovaný jazyk či měna, přes měření návštěvnosti až po přesnější cílení reklam na základě chování uživatele.

1. Druhy cookies Cookies můžeme rozdělit dle doby trvanlivosti:

 • Dočasné (session cookies) – vymažou se z vašeho zařízení po zavření prohlížeče. Umožňují uchování informací při přecházení z jedné stránky na druhou, a odstraňují tak potřebu opakovaného zadávání některých údajů.
 • Trvalé (persistent cookies) – zůstávají v zařízení i po zavření prohlížeče do doby závisející na jejich nastavení, případně vašeho zařízení. Tento druh cookies slouží k identifikaci uživatele při opakované návštěvě webových stránek.

Dále se cookies liší podle toho, kdo je vytváří a zpracovává:

 • Cookies první strany (first party cookies) – vytváří je skript běžící na stejné doméně a slouží především k zajištění základní funkčnosti webu, analýze návštěvnosti apod.
 • Cookies třetích stran (third party cookies) – vytváří je skript, který je do webu natahován odjinud, a umožňují sledovat uživatele napříč doménami. Toho využívají například různé reklamní systémy nebo sociální sítě.

2. Jaké cookies používáme na tomto webu?
Cookies, které ukládáme do vašeho zařízení, slouží dvěma hlavním účelům:

 • Technické zajištění (krátkodobé i dlouhodobé cookies první strany) – cookies jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti stránek. Jedná se zejména o tzv. „session ID” (PHPSESSID) zajišťující spárování dat na serveru s daty konkrétního zařízení, resp. uživatele.
 • Analýza návštěvnosti (dlouhodobé cookies první strany) – cookies slouží k záznamu chování návštěvníků na webu. Používáme rozšířený nástroj Google Analytics pro získávání statistických dat, který ukládá dvě cookies (_ga, _gid).

3. Jak upravit využívání cookies?
V případě, že nesouhlasíte s využíváním cookies ve vašem zařízení, máte možnost jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití; cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky nebo podle jejich druhu. Detailní informace o nastavení cookies naleznete na webových stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče: